Roborock S8 MaxV Ultra คว้ารางวัลชนะเลิศสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี ในผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากงาน BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024

Roborock (โรโบร็อค) …

Loading

Continue reading

Roborock S8 MaxV Ultra คว้ารางวัลชนะเลิศสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี ในผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากงาน BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024

รุงเทพฯ, 27 มีนาคม 2…

Continue reading