เซลส์ฟอร์ซ เปิดตัว Vector Database ใหม่ใน Salesforce Data Cloud ช่วยขับเคลื่อน AI การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ LLMs คู่กับข้อมูลธุรกิจ เพื่อการนำไปใช้งานบน Einstein 1 Platform

Data Cloud Vector Da…

Continue reading