กรุงศรีผนึกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ผลักดันแนวทางส่งเสริมการใช้งานระบบPromptBizโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินและการค้าสำหรับภาคธุรกิจ

ดร.นรัตถ์ สาระมาน (สามจากซ้าย) นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย, คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ (สองจากซ้าย) ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมด้วย ดร.วัชรกูร จิวากานนท์ (สามจากขวา) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, คุณมาลินี ลักษณ์สุวงศ์ (สองจากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริหารจัดการเงินสดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนธนาคารนำร่องผู้ให้บริการระบบPromptBizและคุณสุพจน์ บุศราวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในงานเสวนาระบบPromptBizจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ (13 มิถุนายน 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำร่องทดสอบการให้บริการระบบ PromptBiz โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการค้าสำหรับภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าที่เชื่อมโยงกับข้อมูลดิจิทัลแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการผลักดันแนวทางส่งเสริมการใช้งานระบบ PromptBiz เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะกลางของธนาคาร (Medium-Tern Business Plan 2021-2023) ที่มุ่งเน้นการนำ Digital & Innovation มาใช้เพื่อให้บริการด้านการเงินกับลูกค้า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ หรือระบบPromptBiz จัดเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดบริการชำระเงินที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ อันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียมและขาดกลไกการบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยระบบPromptBiz นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต่อยอดนวัตกรรมอื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยังจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารกระดาษสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้อย่างทันทีและแม่นยำช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้สินเชื่อการตรวจสอบเอกสารภาษีและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นางสาวนิลวรรณจีระบุญประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำร่องเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจของประเทศโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัล การที่กรุงศรีได้นำแนวคิดและความเชี่ยวชาญมาช่วยในการพัฒนามาตรฐานและการปรับใช้PromptBiz Standard Message จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟท์แวร์ของประเทศไทยให้สามารถนำStandard Message เวอร์ชั่นแรกที่จัดทำขึ้นนี้ไปต่อยอดในการคิดค้นพัฒนาระบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในระบบPromptBizต่อไป นอกจากนี้การทำงานร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในกลยุทธ์ของกรุงศรีอย่าง Commercial Banking Solutions ที่ต้องการจะนำเสนอโซลูชันการชำระเงินและการค้าสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกระดับของประเทศในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการข้อมูลทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง”

นางสาวนิลวรรณจีระบุญประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันระบบPromptBizยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและทดสอบระบบโดยผู้ให้บริการร่วมกับหกธนาคารพันธมิตรชั้นนำในประเทศไทยในการนำร่อง ซึ่งประกอบไปด้วยบริการหลัก ๆ อย่างบริการส่ง/รับใบแจ้งหนี้บริการแลกเปลี่ยนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) การชำระเงินผ่านระบบBulk Payment และบริการที่สนับสนุนการให้สินเชื่อกับSMEs (verify invoice and check double financing) เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *