ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2023 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของไทย

29เมษายน2567, กรุงเทพมหานครดีป้า ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ PrimeMinister’sDigitalAwards2023ใน 5 สาขา รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย คาดผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนส่วนพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ PrimeMinister’sDigitalAwards2023โดยนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ผศ.ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่ผลงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดรับสมัครเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทยในชื่อ PrimeMinister’sDigitalAwardsมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 (2017)

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2566 มีผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ และ ดีป้า ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจนได้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย PrimeMinister’sDigitalAwards2023จาก นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี

รางวัล PrimeMinister’sDigitalAwardsถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในแวดวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

สำหรับรางวัลเกียรติยศ PrimeMinister’sDigitalAwards2023 ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย

1.DigitalYouthoftheYear ผู้ได้รับรางวัลคือ ทีมMission Makers

นายธีระภัทร อินทร์ตา    นายวรินทร แซ่ตั้ง

นางสาวภัคจิรา นภาพรรณสกุล    นายพงศ์พล ตั้งพิกุลทอง

นายจิรัฐพล ใจคำสืบ    นางสาวพิมล มงคลทวีป

ผลงานMacheck–แพลตฟอร์มและExtensionกรองข่าวสาร

2.DigitalCommunityoftheYearผู้ได้รับรางวัลคือ

เทศบาลตำบลแม่สาย

ผลงานระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชน

3.DigitalOrganizationoftheYearผู้ได้รับรางวัลคือ

กรมสรรพากร

4.DigitalStartupoftheYearผู้ได้รับรางวัลคือ

บริษัทไวซ์ไซท์(ประเทศไทย)จำกัด

5.DigitalEntrepreneuroftheYear ผู้ได้รับรางวัลคือ

นายพงษ์ชัยอมตานนท์กรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฟอร์ทคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดีป้า ยังได้พิจารณาผลงานที่น่าสนใจ และมีมติมอบรางวัลชมเชยในชื่อ
DigitalTalentAwardoftheYear2023 ใน 1 สาขา ได้แก่

1.DigitalStartupoftheYearผู้ได้รับรางวัลคือ

บริษัทรีคัลท์ประเทศไทยจำกัด

สำหรับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย หรือ PrimeMinister’sDigitalAwards2023 จากนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/PM-award

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *