ดีป้า เนรมิตงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2024” เดินหน้ายกระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

21มีนาคม2567, กรุงเทพมหานครดีป้าจัดใหญ่งานThailand Digital IP Forum 2024ภายใต้แนวคิด
TheNextFrontier–IPintheEraofAIDrivenWorldกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท เอนก แอนด์ บริสชน จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด และ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานThailand Digital IP Forum 2024ภายใต้แนวคิด TheNextFrontier-IPintheEraofAIDrivenWorld กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเหล่าผู้ประกอบการSMEs ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล รวมถึงบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเกิดการจับคู่ธุรกิจ (ฺBusiness Matching) ภายในงาน

จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมปญญาประดิษฐ์ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม
ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนองค์ประกอบสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเอไอ ประกอบด้วยAIImporterการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเอไอจากนอกประเทศAIProviderการส่งเสริมการพัฒนาเอไอภายในประเทศAIDistributorการประยุกต์ใช้เอไอเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัล AIManpowerการเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัลสาขาเอไอและ AIUserการสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้เอไออย่างปลอดภัยแก่คนไทย นอกจากนี้ AI ยังส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้าเล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี AI ซึ่ง ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะช่วยรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานThailand Digital IP Forum 2024ยังได้พบกับการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของไทยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลในมุมมอง
ที่ต้องใจผู้ประกอบการไทยยุคปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนโลกพลิกสถานการณ์ธุรกิจด้วยสิทธิบัตรจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เปิดประสบการณ์ขยายผลต่อยอดจากคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยผู้ประกอบการที่ได้การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depaIntellectual Property Voucher)ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์การรับถ่ายโอนเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากหิ้งสู่ห้างและขยายวงกว้างสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพและเคล็ดลับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัล

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอผลงานจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อ
การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากบูธกิจกรรมของดีป้า และคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและบริษัทชั้นนำของประเทศ

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลสามารถติดตามรายละเอียด ข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ได้ทาง www.depa.or.th,Facebook Page: depa Thailand และ LINE OA: @depaThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *