หัวเว่ยร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหนุนศักยภาพผู้หญิงไทยในอุตสาหกรรมไอซีที ต่อยอดโครงการ ‘Girls in ICT’ ยกระดับทักษะเยาวชนสตรีใน5G ความปลอดภัยทางไซเบอร์และคลาวด์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 16มิถุนายน พ.ศ.2566 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันไอซีทีชั้นนำระดับโลก ทุ่มสุดตัวผลักดันความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union- ITU) สู่การบ่มเพาะบุคลากรไอซีทีและหนุนศักยภาพเยาวชนไทยผ่านโครงการ‘Girls in ICT Day’ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เยาวชนสตรีในประเทศไทย ได้ยกระดับทักษะดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุ่งเน้นความด้านเทคโนโลยี 5G ความปลอดภัยทางไซเบอร์และคลาวด์โดยโครงการนี้จะได้รับการต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ‘Seeds for the Future’ที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลจำนวนกว่า 20,000 คนในประเทศไทยภายในช่วงเวลา3 ปี

เพื่อสอดรับกับความมุ่งมั่นของหัวเว่ยด้านการปลูกฝังทักษะบุคลากรดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยนางสาวซีลีน เฉา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจคลาวด์ของหัวเว่ยได้เน้นย้ำความสำคัญของโครงการ‘Girls in ICT Day’ ว่า “หัวเว่ยประเทศไทย ได้ผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายหน่วยงานรวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานไอซีทีสู่ตลาดและเสริมศักยภาพเยาวชนสตรีในอุตสาหกรรมไอซีที โดยจะสามารถนำไปสู่การยุติความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมที่จะช่วยจุดประกายให้เยาวชนสตรีหันมาสนใจศึกษาต่อในสาขาSTEM, 5G, ความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีคลาวด์ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากบุคลากรหญิงผู้คร่ำหวอดในวงการไอซีทีตามแนวคิด“เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสตรี เทคโนโลยีสำหรับสตรี และเทคโนโลยีที่อยู่คู่สตรี(‘Tech by her, tech for her, tech with her’)”โดยในยุคดิจิทัลการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมุมมองของผู้หญิงจะเป็นกุญแจปลดล็อกสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แก่ทุกคนและหัวเว่ยจะมุ่งเน้นบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรดิจิทัลและปลูกฝังทักษะไอซีทีในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ”

สำหรับโครงการนี้หัวเว่ยจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมหลากหลายทั้งด้านความรู้องค์รวมของเครือข่าย5G, ความรู้พื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม, คลาวด์ คอมพิวติ้งและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดจนได้จัดนิทรรศการในการแสดงผลงานดิจิทัล,การสัมมนาเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในอุตสาหกรรมไอซีที, การประกาศรางวัลโครงการ‘Seeds for The Future’และเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสำนักงานของหัวเว่ยโดยโครงการนี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญไปสู่เป้าหมายของหัวเว่ยประเทศไทยในการเร่งผลิตบุคลากรดิจิทัลในประเทศโดยมีเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์10,000 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลพาวเวอร์10,000 คนภายใน3 ปีนอกจากนี้หัวเว่ยมุ่งฝึกอบรมคนไทย2,000 คนผ่านโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคม(Digital Bus) เพื่อสังคมและเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านโครงการเรือธงอย่าง‘Seeds for The Future’ ที่จัดขึ้นทุกปี

การฝึกอบรม‘Girls in ICT Day’จะช่วยส่งมอบโอกาสให้กับนักเรียนทั้งเยาวชนหญิงและชายที่อยู่ในกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการและอุทัยธานีจำนวน42คน ที่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมออนไลน์ โดยการฝึกอบรมจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะถูกพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ‘Seeds for The Future’ในปีพ.ศ.2566 ในลำดับต่อไป

ในปีพ.ศ.2565 หัวเว่ยได้ประกาศการผนึกกำลังกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในงาน ‘Walk into ICT Industry’เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันล่าสุดโดยมีนักศึกษากว่า 20 คนจากทั่วประเทศได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้(Customer Solution Innovation & Integration Experience Center หรือ CSIC)ของหัวเว่ยในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเข้าฝึกอบรมทักษะดิจิทัลจากสถาบันหัวเว่ยอาเซียนอะคาเดมี่ (Huawei ASEAN Academy) นอกจากนี้หัวเว่ยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยังจัดกิจกรรม‘Seeds for the Future’ Asia Pacific ซึ่งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย10 คนเข้าค่ายเทคโนโลยีและร่วมการแข่งขันtech4good ในระดับนานาชาติอีกด้วย

หัวเว่ยต้องการตอกย้ำการสนับสนุนความเสมอภาคและยอมรับความหลากหลายของทั้งชายและหญิงโดยใช้โอกาสในวัน International Girls in ICT Day2023 เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนสนับสนุนโครงการ “Girls in ICT” อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนี้ หัวเว่ยได้ตอบรับกับคำมั่น“ทักษะดิจิทัลเพื่อการใช้ชีวิต”จึงวางแผนที่จะนำเสนอการฝึกอบรมและคอร์สเรียนการสอนพิเศษในด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มผู้หญิงในวัยเยาวชนและผู้ใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งหัวเว่ยจะตอบรับด้วยการตั้งเป้าเสริมศักยภาพบุคลากรแต่ละคน ลดความเหลื่อมล้ำด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลการเชื่อมต่อ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่อนาคตดิจิทัล สู่ยุคอัจฉริยะที่ทุกคนเชื่อมถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามในการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมบทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนหัวเว่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เปิดตัวโครงการ “Women in Tech” ซึ่งเป็นรถบัสดิจิทัลสำหรับสาธารณชนเป็นครั้งแรกนิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรด้วยการจัดแสดงโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งหัวเว่ยยังมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและองค์กรต่างๆในการนำเอาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งยกระดับเทคโนโลยีเพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *