แคนนอนจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า-ดูแลสัตว์ป่าถูกทอดทิ้งในจ. นครนายก สานต่อโครงการ “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32—Forest for Lifeคืนชีวิตให้ผืนป่า”

กรุงเทพฯ15กุมภาพันธ์2566— บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลกนำโดยนายฮิโรชิ โยโกตะประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการแคนนอนอาสาหรือ Canon Volunteerครั้งที่ 32Forest For Lifeคืนชีวิตให้ผืนป่า” โดยพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 117 คนจากบริษัท แคนนอน  มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และพันธมิตรธุรกิจอย่าง บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึเวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ป่า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ พลัดหลง รวมถึงสัตว์ป่าของกลางที่มีการครอบครองอย่างผิดกฎหมาย ให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง ก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไป

โดยทีมผู้บริหารและพนักงานอาสาได้ร่วมทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการคืนชีวิตให้สัตว์ป่าและการปกป้องรักษาผืนป่า ได้แก่ การจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ป่าอาทิ ลิงแสม ชะนี เสือเบงกอล หมี และกวาง โดยแคนนอน ยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารสัตว์ให้แก่ศูนย์ฯเหล่าอาสาสมัครยังได้ช่วยทำความสะอาดกรงสัตว์ทั้งยังได้นำไม้พาเลตเหลือใช้จากโกดังสินค้าของแคนนอนซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาสร้างและติดตั้งเป็นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติให้แก่ฝูงชะนี ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนี้ เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมทำราวกันไฟป่าธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ระยะทางยาว800เมตร เพื่อช่วยป้องกันการลุกลามของไฟป่าในช่วงฤดูแล้งไม่ให้ลามเข้ามาทำร้ายสัตว์ป่าที่ทางศูนย์ฯ ดูแลช่วยเหลืออยู่อีกด้วย

นายฮิโรชิโยโกตะประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด

 

นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด
กล่าวว่า “โครงการ Canon Volunteer เป็นกิจกรรมที่แคนนอน ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนคุณค่าสู่สังคมไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำความดีเพื่อส่วนรวมให้แก่พนักงานของแคนนอน สอดคล้องกับ “ปรัชญาเคียวเซ”ขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม(Working Together in Harmony for the Common Good)เราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการดี ๆ ในลักษณะนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้านนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา แคนนอน ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศโครงการ “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 Forest For Life คืนชีวิตให้ผืนป่า” จึงมุ่งหวังให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของผืนป่าและสัตว์ป่าพร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้มนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยแคนนอน ได้เดินทางไปทำกิจกรรมอาสาที่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ต. เขาพระ จ. นครนายก เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการรักษาผืนป่าไทยอย่างยั่งยืน”

นายพงษ์เทพประเสริฐวรนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR

บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 ติดตามข่าวกิจกรรมสาธารณประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ที่ห้องข่าวประชาสัมพันธ์ – Canon Thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *