แอดไวซ์เผยเบื้องหลังขุมพลังสำคัญผู้นำค้าปลีกไอที เปิดกลยุทธ์ฝ่ายบริการสนับสนุนเตรียมขยายศูนย์บริการปีนี้เพิ่มแน่ 100 สาขา พร้อมพัฒนาบริการสร้างความประทับใจตลอดการซื้อ

ประเด็นนำเสนอ

  • เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เสริมแกร่งด้านศูนย์บริการต่อยอดการขยายเครือข่ายพันธมิตรในรูปแบบศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 100 สาขา
  • ตอบโจทย์ด้านบริการทุกขั้นตอน พร้อมรับฟัง ให้คำแนะนำ และแก้ไขทุกปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ไอทีให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
  • ตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำค้าปลีกไอทีอย่างยั่งยืน เสริมศักยภาพความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้กับพนักงานในองค์กรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไอทีในอนาคต

13มิถุนายน 2566 – บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ต่อยอดธุรกิจไอทีมุ่งสู่ศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 100 สาขาด้วยบริการสนับสนุนก่อนและหลังการขายที่ครบถ้วน พร้อมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อต่อยอดและส่งต่อโอกาสด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับลูกค้า และรองรับการเติบโตของตลาดสินค้าไอทีในอนาคต

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีกไอทีมีการเติบโตอย่างมาก เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคทั้งในเชิงชีวิตส่วนตัวและในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ด้านไอทีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งจากความนิยมด้านนวัตกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมด้านบริการได้รับอานิสงค์ควบคู่ไปด้วย “การบริการ” เป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญอย่างมากในทุก ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ การตอบข้อสงสัย รวมไปถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนในอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์เป็นตัวดำเนินธุรกิจ ซึ่งแอดไวซ์ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกไอทีก็ย่อมไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีเป็นธุรกิจที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภค

ในปี 2566 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลง จนผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและนวัตกรรมมีการชะลอการเติบโต จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ดีมานต์ถูกเร่งให้โตสูงขึ้นจากความจำเป็นในการใช้งานกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการเรียนและการทำงาน ส่งผลให้ในปี 2566 การขยายตัวของตลาดมีสัดส่วนที่น้อยลง ในทางกลับกันลูกค้ากลับมองหาช่องทางการให้บริการหลังการขายมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานของอุปกรณ์ไอทีที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสอดคล้องกับผลสำรวจของการ์ทเนอร์ที่คาดการณ์ว่าในปี 2566 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการไอที จะเติบโตสูงสุดที่ 9.3% และ 5.5% ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มอุปกรณ์ไอทีถูกคาดการณ์ว่าการเติบโตจะลดลงอยู่ที่ 5.1%

แอดไวซ์ ในฐานะที่เป็นบริษัทค้าปลีกอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2566 จึงมุ่งเน้นในด้านการขยายการบริการผ่านการเปิดศูนย์บริการเพิ่มเติมกว่า 100 สาขา โดยเป็นการจับมือร่วมกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านไอทีชั้นนำให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม-เคลมสินค้า พร้อมการให้คำแนะนำการใช้งานและดูแลรักษาสินค้าไอที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสะดวกและการเข้าถึงในการให้บริการให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยแอดไวซ์คาดหวังว่าการขยายศูนย์บริการจะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของแอดไวซ์ในหลาย ๆด้านซึ่งเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มจำนวนช่างผู้ชำนาญในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการที่มากยิ่งขึ้น

นายทศพล เปรมประสพโชค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจงานบริการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า“ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีกผลิตภัณฑ์ไอทีมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก แอดไวซ์ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกไอทีตระหนักดีว่าการเติบโตที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างแน่นอนหากยังไม่พัฒนาด้านการบริการให้สามารถทัดเทียมกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ภายในปี 2566 เราได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ด้านไอทีชั้นนำเพื่อขยายศูนย์บริการกว่า 100 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรด้านบริการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแอดไวซ์ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการให้คำแนะนำ เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการเคลมสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะมุ่งเน้นการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าของแอดไวซ์แล้ว ในอีกทางหนึ่งก็ยังให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร ผ่านการเทรนนิ่งในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สามารถก้าวตามทันอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยมอบโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบัน แอดไวซ์มีทั้งหมด 338 สาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงใน สปป.ลาว ถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีที่มีหน้าร้านครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แอดไวซ์ยังคงปรับปรุงและพัฒนาในทุกภาคส่วนผ่านความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กรที่เป็นดั่งฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการนำพาแอดไวซ์ก้าวไปข้างหน้าและมองหาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีรุ่นล่าสุดให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้บริโภคสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะความสามารถในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *