AIS Academy ต่อยอดภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย ผนึก สถานทูตแคนาดา และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา(CICan) สร้างโอกาส ทลายข้อจำกัด ให้คนไทยได้เรียนหลักสูตรแคนาดาผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi

AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม ยังคงเดินหน้าผลักดันองค์ความรู้ให้คนไทย จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เสริมขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ผ่านการใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS ในด้านโครงข่ายและดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเป็นการต่อยอด “ภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ดังนั้นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างAIS Academy กับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ สมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดาหรือ Colleges and Institutes Canada (CICan) ในการนำหลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำของประเทศแคนาดา อาทิSouthern Alberta Institute of Technology (SAIT), McGill University, Athabasca University, Dalhousie Universityและ Humber College มาผสานกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มจากทาง AIS Academy โดยLearnDiตั้งเป้าเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเสมือนการนำโลกไร้พรมแดน ให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้สร้างผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนและกระบวนการทำงานในแง่ของการดำเนินธุรกิจ ทำให้การทำงานของ AIS Academy ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีทักษะความสามารถที่สอดรับกับโลกใหม่ที่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิง นั่นจึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกับ สถานทูตแคนาดา และ สมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดาหรือ Colleges and Institutes Canada (CICan)ในครั้งนี้ ที่เราร่วมกันนำเนื้อหาหลักสูตรระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวทางและการรับรองด้านการบริหารโครงการแบบ Agile (Agile Project Management Practice & Certification online), การบัญชีและการเงินสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี(Accounting and Finance for Non- Accountants), การเขียนแผนธุรกิจมุ่งผลสัมฤทธิ์(Business writing for results), การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Communicating effectively), การจัดการความขัดแย้ง(Conflict Management), การสร้างความสัมพันธ์และเสริมแรงให้กับพนักงาน(Creating Engaged and Motivate Employees)และ ความสัมพันธ์ลูกค้า(Customer Relations)

โดยหลักสูตรเนื้อหาเหล่านี้มาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศแคนาดา จะถูกส่งต่อให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ด้วยการใช้ขีดความสามารถของAIS Academy ผ่านDigital Learning Platform อย่างLearnDi  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสมือนการนำโลกไร้พรมแดนมาสู่คนไทย ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ตามเป้าหมายการทำงานของ AIS Academy ที่คิดเผื่อ เพื่อคนไทยและสังคมมาโดยตลอด”

นายซันจีฟ เชาเดอรีย์, ทูตพาณิชย์, สถานเอกอัครราชทูตแคนาดากล่าวว่า “ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมาตรฐานการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ใบปริญญาหรือ certificate ต่างๆจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดารับประกันว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยการทำงานร่วมกับ AIS Academy จะช่วยทำให้คนไทยได้เข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนของแคนาดา ซึ่งเราเชื่อว่าผู้สนใจเข้ามาเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาของสถาบันชั้นนำของแคนาดาไปต่อยอดในวิชาชีพการทำงาน และยังเสริมทักษะใหม่ๆ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผู้เรียนจะได้รับ Certificate จากสถาบัน และสามารถนับเป็นหน่วยกิตเพื่อนำไปเรียนต่อที่สถาบันนั้นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย”

นางสาวเดนิส แอมโยท, ประธาน Colleges and Institutes Canada (CICan)เสริมว่า “ภูมิทัศน์การศึกษา(education landscape)ระดับอุดมศึกษาของทางแคนาดาซมีทั้ง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางหลายแห่ง โดยสถาบันหลายแห่งนั้นมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสถาบันที่เป็นสมาชิกของColleges and Institutes Canada แต่ละแห่งเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในอาชีพของผู้เรียนในฐานะที่อยู่ในวงการการศึกษา สมาคมตั้งตารอที่จะขยายความร่วมมือกับทาง AIS เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนไทย”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *