“APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส” ผุดสาขาใหม่ “อโศก” แลนด์มาร์กสุขภาพองค์รวมแห่งใหม่

APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส ภายใต้บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด เร่งเครื่องเปิดสาขาน้องใหม่ APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส “อโศก” ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชะลอวัยและรูปร่างครบวงจร เสิร์ฟเทคโนโลยีชะลอวัยที่ดีที่สุด – ชูจุดเด่นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกและข้อรูปแบบไม่ผ่าตัด ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมสุดล้ำไม่หยุดนิ่งจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อรองรับบริการกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศไทยและลูกค้าต่างชาติ เดินหน้าขานรับตลาด Anti-Aging เติบโตสุดคึกคักทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด แตกไลน์ “APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส” สาขาใหม่แห่งที่ 3 ยังคงไม่หยุดนิ่งนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเสิร์ฟสิ่งดีดีแก่ผู้รับบริการคนไทยและต่างชาติ ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพครบวงจรที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการวิเคราะห์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่าแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากเริ่มจากการดูแลภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันจากไวรัสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ศาสตร์การชะลอวัย หรือ Anti-Aging จึงเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพจากภายใน ไม่ใช่ได้ผลแค่การชะลอวัยแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส สาขา “อโศก” มีพื้นที่ทั้งหมด 334 ตารางเมตร เพื่อรองรับบริการทรีตเมนต์จำนวนกว่า 10 ห้อง ทำเลบริเวณตึกอโศก ทาวเวอร์ ขนทัพทีมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและทีมงานมากประสบการณ์ วางโพสิชันนิ่งมุ่งเน้นผู้รับบริการทุกคนด้วยคุณภาพ ใส่ใจการบริการด้านดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดระดับพรีเมี่ยม ด้านกลุ่มเป้าหมายแบ่งสัดส่วนเป็นผู้หญิง 60 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 40 เปอร์เซ็นต์ ระดับอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 35-60 ปีส่วนลูกค้าต่างชาติ อาทิ กลุ่มอาหรับ จีน เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น

สำหรับ APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส สาขาอโศก โดดเด่นด้านบริการครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่

1) ศูนย์นวัตกรรมดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ซึ่งวิธีการในการรักษามีตั้งแต่การใช้เทคโนโลยี 448 WAVE , Local laser Therapy และ PRP Pain Relief เป็นต้น

2) ศูนย์รวมเทคโนโลยีชะลอวัยที่ทันสมัยมากที่สุด พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ไฮไลท์คือโปรแกรมการตรวจสแกนร่างกายด้วยเครื่อง Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการสแกนร่างกาย ครอบคลุม 9 ระบบ 37 อวัยวะ ในเวลาเพียง 5 นาที โดยไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ทำให้ทราบความเสี่ยงของโรคได้ก่อนเกิดขึ้น และยังสามารถนำไปสู่การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Endolaser เลเซอร์ , Brain Booster Laser, Hyperbaric Oxygen Therapy , Ozone Therapy Colon Hydrotherapy และ Premium IV Nutrition Drip เป็นต้น

และ 3) ศูนย์ปรึกษาปัญหาการลดน้ำหนักโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยจากปัญหาผสมผสานเทคโนโลยี และการใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยหาแนวทางในการลดน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม APEX Wellness เปิดเผยว่า แนวทางการฟื้นฟูสุขภาพแนวใหม่ ได้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยหาสาเหตุของโรคและปัญหาสุขภาพ ไม่ใช่แค่การรักษาอาการที่แสดงออกมาในขณะนั้น จึงต้องพิจารณาดูรายละเอียดประกอบ อาทิ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด การรับประทานอาหาร รูปแบบการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การวินิจฉัยและวางแผนแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งไม่ใช่เพียงการรักษาโรค แต่เป็นการดูแลสภาวะความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในร่างกายที่สมบูรณ์

อีกทั้งในฐานะแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้กล่าวถึง ศูนย์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโดยไม่ต้องผ่าตัด APEX Wellness ซึ่งได้รวมรวมแนวทางการรักษาที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวทางการรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อวินิจฉัยและใช้แนวทางในการรักษาอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล”

ด้านแพทย์หญิงธนัชพร ลาภาธารกุล แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ APEX Wellness กล่าวว่า “ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ดังนั้นอายุเฉลี่ยของประชากรก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน การที่มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพคือสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่เรากังวลจากโรคอ้วน คือโรคร่วมอื่นๆ ที่จะตามมาหลังจากนั้นมากกว่า

ยุคปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมน้ำหนักนั้น เปลี่ยนไปมาก จากเดิมคนมักให้ความสนใจเรื่องน้ำหนักที่อายุเฉลี่ยประมาณ 25 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 18 ปี ซึ่งจากประสบการณ์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป ประเภทของอาหาร กระแสบริโภคนิยม การขยับร่างกายลดลง ไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายมากขึ้น ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนประชากรมีภาวะอ้วนลงพุงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การลดน้ำหนักภายใต้การดูแลโดยแพทย์ จึงเป็นจิ๊กซอว์สำคัญ โดยขั้นตอนการรักษา แพทย์จะเริ่มสอบถามประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุให้ได้ก่อน จากนั้นมีการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ และสู่ขั้นตอนการเริ่มวางแผนการรักษา ซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ นับว่าเป็นการดูแลสุขภาพและรูปร่างแบบองค์รวมอย่างแท้จริง

กรณีบางท่านใช้วิธีลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือออกกำลังกายอย่างหักโหม แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับคงอยู่ได้เพียงแค่ไม่กี่เดือน น้ำหนักก็เพิ่มกลับไปจุดเดิม จนลืมดูไปว่าแท้จริงแล้วสาเหตุของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากสาเหตุใดบ้าง เพราะส่วนใหญ่ภาวะน้ำหนักเกินนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียว ซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่อง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน ด้วยศาสตร์ Anti-Aging ซึ่ง APEX Wellness มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม ใส่ใจเอกลักษณ์ของแต่ละท่านที่มารับบริการ นับได้ว่าโดดเด่นในการวางแผนสุขภาพที่มีคุณภาพล่วงหน้า เป็นแลนด์มาร์กใหม่ย่านอโศก ที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยของศาสตร์ชะลอวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งภายในและภายนอก”

และ พจ.วิศรุต จิตร์ศิริ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านฝังเข็มตะวันตก กล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับเอเพ็กซ์ เวลเนส มีการนำวิธีเทคนิค Dry Needling หรือฝังเข็มตะวันตก เพื่อดูแลปัญหาการนั่งทำงานผิดท่า การใช้กล้ามเนื้อหนักเกินไป เช่นการเล่นกีฬา และอุบัติเหตุ การดูแลด้วยเทคนิคเทคนิค Dry Needling หรือฝังเข็มตะวันตก จึงรวดเร็วและสำคัญ บวกกับความเชี่ยวชาญและความแม่นยำโดยแพทย์ผู้ชำนาญ”

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดตั้งแต่ปี 2023-2026 ธุรกิจกลุ่มเวลเนสและแอนไทเอจจิ้งจะมีการพัฒนาขึ้นมากทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งผู้รับบริการที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพขยายอย่างมาก กระตุ้นกลุ่มผู้ประกอบการเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้านนี้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดกันมากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการได้รับผลประโยชน์ในการเลือกใช้บริการได้หลากหลายและได้รับบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ง APEX Wellness มั่นใจว่าในการเป็นผู้นำการดูแลสุขภาพชะลอวัยและรูปร่างครบวงจร ที่ลูกค้าไว้วางใจมายาวนาน คาดเทรนด์การดูแลสุขภาพจะยิ่งได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดเพื่อสุขภาพของประเทศไทยแตะแสนล้านบาทต่อปี ในระยะเวลาอีก 3 ปี APEX Medical Center วางกลยุทธ์แผนการดำเนินงานขยายพื้นที่ Wellness ให้ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศไทยสามารถสอบถามข้อมูลและนัดหมายโทรศัพท์ 065-950-0799 ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook : APEX Wellness

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *