MQDC เปิดตัวโครงการ Cloud 11 ปั้นเป็นฮับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายใต้แนวคิด “Empowering Creators”

 • MQDC เดินหน้าปั้นย่านนวัตกรรมสุขุมวิทใต้(South Sukhumvit)พัฒนาโซนอ่อนนุช – อุดมสุข – บางนาให้เป็นย่านคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
 • Cloud 11 จับเทรนด์Creator Economy ปั้นฮับเพื่อคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กล้าสานฝันต่อยอดอาชีพและธุรกิจด้านสร้างสรรค์คอนเทนต์โดยผนึกกำลังพันธมิตรจากทั้งระดับโลกและในประเทศไทย
 • Cloud 11 นำเสนอแนวคิด“Empowering Creators”ติดปีกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผ่าน3 องค์ประกอบสำคัญได้แก่:
  • Content Creation Ecosystemเป็นระบบนิเวศการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเพรียบพร้อมด้วยพื้นที่สตูดิโอเงินทุนสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ทันสมัย
  • Virtual – Physical Bridgeเป็นสะพานนำครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีระดับโลกผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโลกจริงกับโลกเสมือนWeb3 อย่างMetaverse และBlockchain
  • Inclusive Progressเปิดพื้นที่แสดงออกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยโอบกอดความแตกต่างอย่างเท่าเทียมพร้อมสร้างประโยชน์เติบโตควบคู่ชุมชน
 • Theme project แห่งที่สองของMQDCมูลค่าโครงการกว่า40,000 ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย254,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยศูนย์การค้าและสำนักงานคอนเซปต์ใหม่สำหรับวงการครีเอเตอร์สตูดิโอโรงแรม2 อาคารสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยฮอลล์จัดงานคอนเสิร์ตและอีสปอร์ตเชื่อมต่อด้วยสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่สุดในกรุงเทพฯ


บริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (MQDC)ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเปิดตัวโครงการCloud 11 (คลาวด์อีเลฟเว่น)มูลค่าโครงการกว่า40,000ล้านบาทจับเทรนด์Creator Economy ด้วยแนวคิด “Empowering Creators” ให้เป็นฮับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่สานฝันอาชีพและธุรกิจด้านสร้างสรรค์คอนเทนต์โดยโครงการCloud 11เป็นหนึ่งในInnovation Cluster ของย่านนวัตกรรมสุขุมวิทใต้

คุณณรงค์ เจียรวนนท์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการ Cloud 11 กล่าวว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก และผลักดันให้แต่ละอุตสาหกรรมเติบโตอย่างก้าวกระโดด อุตสาหกรรมบันเทิงและการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมาก อาทิการใช้ AI สร้างสรรค์คอนเทนต์หรือการใช้แพล็ตฟอร์มต่างๆในการกระจายคอนเทนต์ไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมอันโดดเด่นซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพมากมาย แต่ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ยังกระจัดกระจาย และยังไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่

Cloud 11 จึงทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองเชื่อมต่อ Ecosystem ของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น Hub ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พัฒนาศักยภาพของครีเอเตอร์ ด้วยบุคลากรที่เก่งแหล่งเรียนรู้เงินลงทุนและโอกาส เป็นGatewayที่จะทำให้ครีเอเตอร์คนไทยสามารถร่วมกันผลักดันให้วัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทยเป็นSoft Power หรือพลังทางวัฒนธรรมไปสู่ประชาคมโลกได้และช่วยสร้างความชื่นชอบ หรือ Brand Love ในวัฒนธรรมไทยอีกด้วย”

คุณวิสิษฐ์มาลัยศิริรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า “MQDC ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในปรัชญา ‘For All Well-being’ และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของทุกสรรพสิ่งให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทุกโครงการที่พัฒนาโดยMQDC จะต้องสร้างประโยชน์ให้ชุมชนรอบข้างสังคมและประเทศด้วยการนำองค์ความรู้รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องไปกับนโยบายการพัฒนาประเทศบริษัทฯจึงได้ตัดสินใจลงทุนโครงการCloud 11ไปพร้อมๆ กับการสร้างInnovation Clusters ในย่านนวัตกรรมสุขุมวิทใต้ ให้เป็นย่านสำหรับคนรุ่นใหม่และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป”

คุณองศา จรรยาประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ Cloud 11กล่าวว่า “อุตสาหกรรมบันเทิงได้เข้าสู่ยุคใหม่จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี คอนเทนต์ครีเอเตอร์มีบทบาทมากขึ้น จนเกิดเทรนด์Creator Economy ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคใหม่นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ Cloud 11 ให้เป็นฮับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียผ่านแนวคิด Empowering Creators โดยจะเป็นศูนย์รวมระบบนิเวศการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ผ่านการผนึกกำลังพันธมิตรจากทั้งระดับโลกและในประเทศไทยซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นฮับของครีเอเตอร์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์โดยเฉพาะ

นอกจากพื้นที่ทางกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์คอนเทนต์และตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ครบทุกแง่มุมแล้ว Cloud 11 ยังมอบทั้งแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้กับครีเอเตอร์ ผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งหวังว่า Cloud 11 จะสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนครีเอเตอร์ให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของโลก”

Cloud 11 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Creators” ติดปีกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผ่านความตั้งใจที่จะเป็นฮับของคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นครีเอเตอร์ ให้กล้าสานฝันต่อยอดอาชีพและธุรกิจด้านคอนเทนต์ โครงการนี้เป็นมากกว่าเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์ Mixed-use แต่เป็นการนำเสนอโมเดลการสร้าง Innovation Cluster รูปแบบใหม่ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 • Content Creation Ecosystemเป็นระบบนิเวศการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด เพรียบพร้อมด้วยพื้นที่สตูดิโอ เงินทุนสนับสนุน บุคลากร และอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลาย อาทิ เพลง พอดแคสต์ ภาพยนตร์ วิดีโอสั้น แอนิเมชั่นเกม และ งานศิลปะหรือการดีไซน์ต่างๆ โดยโครงการจะเป็นศูนย์รวมของผู้เล่นหลากหลายขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME ในไทย ไปจนถึงบริษัทด้านคอนเทนต์ข้ามชาติระดับโลก
 • Virtual – Physical Bridgeเป็นสะพานนำครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีระดับโลก ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโลกจริงกับโลกเสมือน Web3 อย่าง Metaverse เปิดโอกาสให้คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์โดยคนไทย เข้าถึงผู้ชมและฐานแฟนในต่างประเทศได้อย่างมีอรรถรส (immersive) นอกจากนี้การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้เรื่องลิขสิทธิ์และการแบ่งรายได้ตลอดห่วงโซ่การสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Inclusive Progressการโอบกอดความแตกต่างอย่างเท่าเทียมเป็นคุณค่าที่สำคัญของ Cloud 11 โครงการจะมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพให้ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ศิลปินที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก รวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้สามารถเติบโตได้อย่างเสมอภาค นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ผ่านการออกแบบพื้นที่สีเขียว สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นเวทีให้ทั้งครีเอเตอร์และผู้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงการสนับสนุนธุรกิจระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบอีกด้วย

โครงการ Cloud 11 ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • Creative Office & Studio SpaceสำนักงานGrade-A พร้อมพื้นที่สตูดิโอตอบโจทย์การทำงานวงการครีเอเตอร์ด้วยเวลาเปิดทำการ24ชั่วโมงพร้อมระบบแอร์ทำความเย็นยืดหยุ่นและเงียบลิฟท์ส่วนตัวสำหรับศิลปินดาราพร้อมมาตรฐานLEED ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานWELL ด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและมาตรฐานWiredScoreSmartScoreด้านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะพร้อมระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเศษสำหรับการทำงานด้านคอนเทนต์
 • Hybrid Retailศูนย์การค้าคอนเซปต์ใหม่สนับสนุนธุรกิจร้านค้าของครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นFulfillment Center สำหรับการสต๊อกแพ็กส่งสินค้าโดยมีหน้าร้านขนาดเล็กมีประสิทธิภาพหรือCloud Kitchen สำหรับครีเอเตอร์สายอาหารที่ยังไม่ประสงค์ลงทุนหน้าร้านนอกจากนี้ในศูนย์การค้าจะยังมีแบรนด์ระดับโลกทำงานร่วมกับครีเอเตอร์ (creator collaboration) ต่อยอดนำลิขสิทธิ์ผลงานไปใช้ผลิตสินค้าพิเศษด้วย
 • Smart Hotel และLifestyle Hotelโรงแรมสองแบรนด์ใหม่ระดับโลกที่จะเปิดตัวในไทยเป็นครั้งแรกตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพนักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติตอบรับการสร้างย่านนวัตกรรม
 • Educationสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยพื้นที่บ่มเพาะเพื่อสร้างบุคลากรด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • Culturalประกอบไปด้วยฮอลล์จัดงานคอนเสิร์ตการแข่งขันอีสปอร์ตโรงละครBlackbox Theatre สำหรับครีเอเตอร์และศิลปินรุ่นใหม่
 • Public Spaceสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ครีเอเตอร์ได้มาแสดงศักยภาพและให้คนในชุมชนได้เข้ามาออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในย่านสุขุมวิทใต้

Cloud 11 เป็นโครงการที่ถือหุ้นและลงทุน 100%โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 27 ไร่ ติดถนนสุขุมวิท ใกล้ BTS สถานีอุดมสุข เริ่มต้นก่อสร้างปี พ.ศ. 2565 โดยบริษัท Thai Obayashi งานเสาเข็มและฐานรากเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร คาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 4 พ.ศ.2567 Cloud 11 เปิดรับจองพื้นที่ศูนย์การค้าและสำนักงานแล้ว บริษัท องค์กร หรือหน่วยงาน ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง www.cloud11bangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *